Waterbeheersing

Wateroverlast willen we zo veel mogelijk voorkomen. Wat is wijsheid?

Een belangrijk punt is hoe om te gaan met water in de tuin. Oftewel: hoe verloopt de afvoer of verwerking van het regenwater. Infiltreren in de bodem is wel de mooiste oplossing, maar op kleigrond niet altijd mogelijk.

Het water dat we willen afvoeren komt van terrassen en paden of van een eventuele drainage. Vanaf het terras werd het in het verleden veelal afgevoerd via een schrobputje. Tegenwoordig meestal via goten. Om uiteindelijk op het riool te worden aangesloten - waar mogelijk.

Draineren is ook een methode om overtollig water uit de tuin af te voeren. Vaak wordt gedacht dat een tuin door drainage kan verdrogen maar dat is niet het geval. Drainage voert alleen overtollig water af: dit is water dat de grond zelf niet kan vasthouden en vaak voor plassen zorgt.

Een andere mooie mogelijkheid is om het water op te slaan onder de oprit of het terras in bassins, voor gebruik in droge periodes. Bijvoorbeeld om de tuin te sproeien.

terug naar inspiratie