Non profit & groen

Scholen, kinderopvang- en zorgorganisaties ontdekken de kracht van groen. Kinderen leren van de natuur. Ouderen komen tot rust. Hulpbehoevenden herstellen sneller. Onderhoudskosten zijn gemakkelijker in de hand te houden. Fijnstof wordt afgevangen. Participatie neemt toe. Maatschappelijke betrokkenheid wordt zichtbaar.
Kortom: met groen kunt u veel doen.
TELEFOON 0118 - 46 53 75
MOBIEL 0612 - 04 26 30
E-MAIL mail@groendoeners.nl
Of klik hier voor het
CONTACTFORMULIER