Over ons

Groen is een plek tussen je oren

 

De wereld verandert, en wij veranderen mee. Die koers is groen, in de breedste zin van het woord. Daar passen natuurlijk tuinen in. Maar groen is zoveel meer: het zorgt voor onze zuurstof, voeding en beschutting. Het zorgt voor rust, ontspanning, ontstressing, verkoeling, waterafvoer en ga zo maar door. En: groen krijgt een steeds belangrijker plek bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals ontwikkeling van kinderen, CO2 reductie en schonere lucht door fijnstof af te vangen. Daar doen wij uiteraard aan mee en zetten daar graag onze schouders onder. Vandaar: Groendoeners.

 

Groendoeners en opleiding

Wij vinden dat je als bedrijf ook een belangrijke taak hebt om vakmensen op te leiden. Al 25 jaar houden wij ons actief bezig met het opleiden en begeleiden van leerlingen en zij-instromers om de continuïteit te waarborgen. Er is bewust gekozen voor een actieve rol in het opleiden, enerzijds door BPV plaatsen aan te bieden, anderzijds door een actieve rol te spelen binnen het onderwijs.
Wij leiden onze medewerkers zoveel mogelijk zelf zelf op en houden ons actief bezig met het groenonderwijs. Niet alleen het begeleiden van studenten, maar ook het geven van gastlessen, afnemen van praktijkexamens, de proeve van bekwaamheid, jureren bij beroepenwedstrijden en bestuurlijk meedenken om vakkennis binnen de opleiding veilig te stellen. 
De kroon op onze inzet is in 2009 geweest te worden uitgeroepen tot beste leerbedrijf Sector Groene Ruimte. Wij hebben meerdere studenten begeleid tijdens voorbereiding voor deelname aan de Beroepenwedstrijd tuinaanleg met prachtige resultaten:

3 maal 1e Nederland

1 maal 1e EuroSkills

1 maal 2e World Skills 

1 maal 2e Nederland 

Wij staan op het standpunt dat een ieder een plaats verdient in deze maatschappij en waar mogelijk dragen wij ons steentje bij en zoeken ook intensief naar mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Stukje geschiedenis

Op 1 december 1979, na 5 jaar in loondienst te hebben gewerkt, zette Jan Pouwelse de stap om als zelfstandig hovenier te beginnen. Dat maakt dat hij en zijn inmiddels 10 medewerkers in 2019 het 40-jarig jubileum gaan vieren. Begin jaren '80 begon de particuliere markt zich te ontwikkelen. Het was de tijd van gebruikte spoorbielzen en gewassen grinttegels. Maar ook die van openstelling van de Zeeuwse Tuinen, die van heinde en verre busladingen tuinliefhebbers wisten te trekken.

Een van de sterke punten in onze bedrijfsvoering is dat al onze medewerkers goed in hun vak zijn en goed met mensen kunnen omgaan. Naast het bedienen van de particuliere markt in Zeeland, zijn daar sinds enkele jaren groenprojecten van maatschappelijke organisaties en bedrijven bijgekomen. Groen zit duidelijk in de lift. De natuur komt op steeds meer plekken terug en tot bloei. Daar werken wij graag aan mee.

Lidmaatschappen en extra activiteiten

Jan pouwelse groendoeners lidmaatschappen

 • Lid van branche organisatie VHG, Afdelingsvoorzitter Zuid West Nederland. Lid van verdienste sinds 2014
 • Deelnemer VHG  CAO overleg in de klankbordgroep, stuurgroep onderwijs en lid van de Ledenraad
 • Bestuurslid SGG Stichting Garantiefonds Groen
 • Bestuurslid SOG Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen
 • Bestuurslid Stichting Zuid Nederlandse Groen Dag
 • De Levende Tuin, ZorgSaam inzet in de branche van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, Meester Hovenier,
 • Jurering Beroepenwedstrijden Tuinaanleg zowel voorrondes als finales waarbij de winnaar namens Nederland deel mag nemen aan World Skills of Euro Skills
 • Assessor voor Edudelta voor de PvB’s: Proeve van Bekwaamheid
 • 2009: verkozen tot beste leerbedrijf Groene Ruimte
 • 2011: eervolle vermelding Duurzaamste Hovenier een gedeelde tweede plaats
 • Jarenlange begeleiding stagiaires met als resultaat 3 maal een Nederlands kampioen 1 maal Europees Kampioen en 1 maal zilver bij de World Skills
 • Lid ELCA European Landscaping Contractors Association waaruit internationale contacten zijn overgebleven zoals begeleiden stagiaires uit Finland